Αγωνιστικό Πρόγραμμα /  Competition Program

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –FRIDAY 28/4/2017

19:00 – 22:00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ / GENERAL WARM UP WITH MUSIC

 

ΣΑΒΒΑΤΟ – SATURDAY 29/4/2017

8:00 – 8:50 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΙΓΟΥΡΕΣ / FIGURES WARM UP

8:00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ / TECHNICAL MEETING

8:30 ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΡΙΤΩΝ / JUDGES MEETING

9:00 – 11:00 ΦΙΓΟΥΡΕΣ / FIGOURES

11:30 – 11:45 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΔΑ» / «AGONISTIKI TETRADA» WARM UP WITH MUSIC

12:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY

12:30 – 13:00 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΔΑ / AGONISTIKI TETRADA

13:30 – 14:50 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΤΟΥΕΤΟ / DUET WARM UP WITH MUSIC

15:00 – 17:30 ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΤΟΥΕΤΟ / DUET FINAL

17:30 – 18:20 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ / TEAM WARM UP WITH MUSIC

18:30 – 19:30 ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟ / TEAM FINAL

 

ΚΥΡΙΑΚΗ – SUNDAY 30/4/2017

9:00 – 9:50 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΟΛΟ / SOLO WARM UP WITH MUSIC

10:00 – 13:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΛΟ / SOLO FINAL

13:00 – 13:50 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ COMBO / COMBO WARM UP WITH MUSIC

14:00 – 15:00 ΤΕΛΙΚΟΣ COMBO / COMBO FINAL

15:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΟΛΟ, ΝΤΟΥΕΤΟ, ΟΜΑΔΙΚΟ, COMBO / AWARDS CEREMONY SOLO, DUET, TEAM, COMBO