ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ / AGE GROUP 13-15

Solo Entry List A’

Duet Entry List A’

Team Entry List A’

Combo Entry List A’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ / AGE GROUP 10-12

Solo Entry List B’

Duet Entry List B’

Team Entry List B’

Combo Entry List B’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ (Αγωνιστική Τετράδα) / AGE GROUP 8-9

Entry List C’