ΦΙΓΟΥΡΕΣ Α’  / FIGURES Age Group 13-15

FIGURES RESULTS A

ΦΙΓΟΥΡΕΣ Β’ / FIGOURES Age Group 10-12

FIGURES RESULTS B

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ

TETRADES RESULTS

ΝΤΟΥΕΤΟ Α’ / DUET Age Group 13-15

DUET A RESULTS

ΝΤΟΥΕΤΟ B’ / DUET Age Group 10-12

DUET B RESULTS

ΟΜΑΔΙΚΟ Α’ /  TEAM Age Group 13-15

TEAM A RESULTS

ΟΜΑΔΙΚΟ Β’ / TEAM Age Group 10-12

TEAM B RESULTS

ΣΟΛΟ Α’ / SOLO  Age Group 13-15

SOLO A RESULTS

ΣΟΛΟ B’ / SOLO  Age Group 10-12

SOLO B RESULTS

COMBO Α’ / COMBO  Age Group 13-15

FREE COMBINATION A RESULTS

COMBO B’ / COMBO  Age Group 10-12

FREE COMBINATION B RESULTS

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α’ / TEAM RANKINGS Age Group 13-15

CLUB SCORE A

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β’ / TEAM RANKINGS Age Group 10-12

CLUB SCORE B